Home
Menu
Zoeken Annuleer

Gezocht: Nieuwe directeur Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.Per 1-8-2018 is het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek op zoek naar een directeur. 

Vacature directeur SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS OOST ACHTERHOEK


In het SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS OOST ACHTERHOEK ontstaat per 1 augustus 2018 de vacature voor de functie van directeur. Het SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS OOST ACHTERHOEK wordt gevormd door 13 schoolbesturen en omvat 52 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Alle scholen liggen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Voor een goede taakuitvoering wordt een directeur gezocht die:
- de visie van het swv Oost Achterhoek en de uitgangspunten van het schoolmodel onderschrijft en daadkrachtig uit kan voeren; 
- voorstander is van het door-ontwikkelen naar meer inclusief onderwijs; 
- sturing kan geven aan het bestaande netwerk en dat verder kan verbreden met sterke communicatieve eigenschappen; 
- vanuit zijn of haar taak efficiënt uitvoering geeft aan het financieel beleid; 
- zicht heeft op onderwijs(-ontwikkelingen); 
- affiniteit heeft met kinderen en met name kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de leeftijd van het primair onderwijs; 
- in het bezit is van het schoolleidersdiploma primair onderwijs; 
-in staat is om vanuit een onafhankelijke positie leiding te geven.

De omvang van de taak kent een werktijdfactor van 0,6 en de salariëring vindt plaats volgens het Fuwasisprofiel in schaal DC. Als specifieke documenten bij deze vacature worden toegevoegd: - Het functieprofiel directeur SWV Oost Achterhoek; - Taken van de directeur van het SWV Oost Achterhoek; - Het managementstatuut van het SWV Oost Achterhoek.

U vindt deze documenten via links onderaan deze advertentie. Op  www.swvoostachterhoek.nl onder het tabblad Over ons/vacatures vindt u verder uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van het SWV Oost Achterhoek.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie dan nodigt het bestuur van het samenwerkingsverband u uit tot het schrijven van een sollicitatiebrief waarin u uw motivatie toe kunt lichten. In een Curriculum Vitae kunt u uw achtergrond en werkervaringen uiteenzetten. Alléén medewerkers van de 13 deelnemende schoolbesturen van het SWV Oost Achtergrond kunnen reageren op deze vacature.
Sollicitanten wordt verzocht om te reageren op deze oproep vóór 18 december 2017. Brieven kunnen worden gericht aan de heer L.W.M. Hilhorst, lid van het bestuur van het samenwerkingsverband en tevens lid van de sollicitatiecommissie r.hilhorst@deltascholen.org
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 11 januari 2018 met optioneel een tweede gespreksronde op maandag 22 januari 2018.

Advertentie directeur SWV Oost Achterhoek.pdf
Bijlage 1 Taken van de directeur van het swv Oost Achterhoek.pdf
Bijlage 2 Functieprofiel directeur SWV PO Oost Achterhoek
Bijlage 3 Managementstatuut