Home
Menu
Zoeken Annuleer

Vacature Bargerpaske leerkracht groep 3 met een omvang van 1 fte.Jij:

 

● bent een leerkracht met affiniteit en ervaring in groep 3
● bent een enthousiaste teamspeler die hard wil werken en plezier in het vak heeft;
● bent in staat om de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden;
● bent iemand die het maximale uit de leerling en jezelf haalt qua ontwikkeling
● hebt ervaring met EDI
● hebt zicht op de ontwikkeling van iedere leerling afzonderlijk en kunt hier ook
naar handelen
● hebt een specialisatie bij voorkeur op het gebied van taal of rekenen


Wij bieden:

 

● Ruimte om mee te denken bij de uitvoering van de nieuwe visie met als
kernwaarden autonomie – competentie – relatie.
● Ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling;
● Een tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband.


Obs Bargerpaske

 

Onze school is een openbare school en wil bijdragen aan de ontwikkeling van de
leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden,
zoals die leven in de Nederlandse samenleving.
Obs Bargerpaske wil als school het openbare karakter op drie manieren tot
uitdrukking brengen. Allereerst staan we open voor leerlingen van alle nationaliteiten,
alle religieuze richtingen en niet-religieuze levensbeschouwingen. Daarnaast bieden we
een tolerante leefsituatie voor alle leerlingen. Tenslotte benadrukken we de
gelijkwaardigheid van de verschillend denkende en gelovende mensen en leren
leerlingen deze principes te hanteren. Obs Bargerpaske wil onderwijs bieden dat erop
gericht is elke leerling in een doorgaande lijn een optimale ontwikkeling door te laten
maken. Hierbij houden we rekening met de individuele capaciteiten van de leerlingen en
willen hen een uitdagende leeromgeving bieden. De sociaal emotionele ontwikkeling
krijgt aandacht, zodat de kinderen op acceptabele wijze leren omgaan met elkaar en
anderen.


Nieuwsgierig geworden?


Neem contact op met Annemieke Weijsters, directeur van de
Bargerpaske: 0543 516 539. Of stuur een mail met motivatie en cv naar: