Home
Menu
Zoeken Annuleer

SOPOW heeft vier basisscholen in de kern, te weten Bargerpaske, De Kolibrie, De Schakel en Stegeman en  vier basisscholen in de buurtschap, te weten Kotten, Miste/Corle, ’t Waliën en Woold. Wij stellen de scholen kort aan u voor. Meer informatie vindt u op de website van de betreffende school en natuurlijk bent u ook tijdens schooldagen van harte welkom om persoonlijk kennis te komen maken op de school.

 

  • Bargerpaske

Wij zorgen voor kleinschaligheid op een grote school. Naast goed onderwijs staan ook de sociale vaardigheden van de kinderen centraal. Wij zijn een PAD-school. Dit staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën.  Wij leren kinderen samen te werken, anderen helpen, ruzies oplossen, eigenlijk over allerlei situaties waar kinderen in hun leven mee te maken kunnen krijgen. 

Kijk voor meer info op : www.bargerpaske.nl 

  • De Kolibrie 
Er wordt eigentijds onderwijs gegeven in een uitdagende leeromgeving.
Een schoolsucces van een kind valt of staat met de kwaliteit van lesgeven. Wij hebben een ervaren team met specialisten op het gebied van dyslexie, rekenen, autisme, spraaktaalstoornissen, gedrag en hoogbegaafdheid.  

Kijk voor meer informatie op: www.obsdekolibrie.nl

 

  • De Schakel Obs De Schakel, Leren in veiligheid en vertrouwen:
Wij zijn een moderne, openbare basisschool waar een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen centraal staat. Wij verzorgen effectief en doelgericht onderwijs. We willen dat kinderen zicht hebben op hun eigen leerproces. Als wij het over leren hebben bedoelen wij leren met je hoofd, je hart en je handen. Zowel alleen als met anderen samen. Muziek heeft een prominente plaats binnen onze school. Toekomstgericht onderwijs geven gestalte met Thinking for Learning, een nieuw onderwijsconcept vanuit Newcastle. De Kanjertraining loopt als rode draad door onze school, alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. Wij werken nauw samen met peuteropvang 'De Klaproos', die in ons gebouw gehuisvest is. 
'Wij kunnen niet van ieder kind een ster maken maar we kunnen ze wel allemaal laten stralen'. 
Kijk voor meer informatie op: www.deschakel-winterswijk.nl  

  • Stegeman De Stegeman is een gecertificeerde Kanjerschool. Als school vinden wij het belangrijk dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De Kanjertraining helpt de kinderen hierbij. Wij geloven in de driehoek kind-ouder-school. Om die reden voeren wij met regelmaat ouder- en kindgesprekken waarin we mét kinderen praten in plaats van over het kind praten.

In alle groepen wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Naast het reguliere aanbod is er aanbod voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en leerlingen die meer aankunnen krijgen uitdagend werk. Binnen ons team zijn er verschillende specialisten onder andere op het gebied van het jonge kind, dyslexie, rekenen, taal en gedrag.
Kijk voor meer informatie: www.obsstegeman.nl

 

 

Winterswijk-buitenWinterswijk-buiten kent vier scholen. Al de vier scholen liggen in het prachtige buitengebied van Winterswijk dat zich typeert door rust, de ruimte, het groen en de gemoedelijkheid.
 

  • Kotten 
Obs Kotten is een kleine school in de buurschap Kotten, een klein eindje buiten Winterswijk, met een prachtig schoolplein middenin het groen. Kotten is gericht op Europa en de uitwisseling met Duitsland. Bij ons leer je Duits en Engels.

Een school met een vernieuwende aanpak, waarin de voorbereiding op het leven en werken in de 21ste eeuw centraal staan. Er is aandacht voor de eigen ontwikkeling en persoonlijke groei. Ieder kind volgt zijn eigen pad. Een school waar we nauw willen samenwerken met ouders in het belang van het kind. Als partners in de opvoeding hebben we elkaar nodig.
Onderwijs op Obs Kotten, de school waar kinderen vanuit nieuwsgierigheid en met verwondering lerend de wereld in gaan. Onderwijs met toekomst! 
 

Kijk voor meer informatie op: www.obskotten.nl 

 

  • Miste/Corle 
Miste/Corle is
een kleine buurtschapsschool midden in het groen. We zijn een actieve en moderne school met goed en kwalitatief eigentijd onderwijs. Het kind staat bij ons centraal. We maken de kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ze krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken. We sluiten aan bij de ontwikkelbehoefte van elk kind en bereiden het voor op de vaardigheden die nodig zijn voor het werken en leven in de 21ste eeuw. Onze leerlingen mogen zijn, wie ze zijn. Ze gaan respectvol met anderen om en tonen belangstelling voor de ander. Het gaat om aandacht en gezien worden.

Kijk voor meer informatie op: www.mistecorle.nl 

 

  • ’t Waliën

Obs 't Waliën ligt in de buurschap Huppel, even buiten Winterswijk, prachtig in het groen, met veel rust en ruimte en toch op fietsafstand van Winterswijk. Vandaar dat heel veel kinderen uit Winterswijk onze school bezoeken.
Er is aandacht voor iedereen, waarbij jong en oud veel samendoen. We geven modern, eigentijds onderwijs en toch is het vertrouwd, herkenbaar en voorspelbaar. We hebben er allemaal plezier in zorgen als team dat alle leerlingen zo optimaal mogelijk worden begeleid op het leven en werken in de 21ste eeuw. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.obswalien.nl 

  • Woold 

Obs Woold is een kleine openbare school in de buurtschap Woold, even buiten Winterswijk. De school staat merkwaardig genoeg middenin de vrije natuur, met nauwelijks bebouwing rond de school. Toch staat de school in het midden van de samenleving. Hier wordt modern en eigentijds onderwijs gegeven in een oase van rust. Leerlingen met verschillende leeftijden en niveau zitten bij elkaar in de klas. Leren doen we samen: van elkaar én met elkaar, in school én er buiten.
Obs Woold, waar veiligheid en saamhorigheid al 225 jaar vanzelfsprekende begrippen zijn, waar ieder kind gezien wordt. Voor ieder kind iets vertrouwds. 
 

Kijk voor meer informatie op: www.obswoold.nl