Home
Menu
Zoeken Annuleer

Overal waar gewerkt wordt kunnen fouten gemaakt worden. In eerste instantie kunt u het beste het probleem met de leerkracht van uw kind bespreken en kijken of er een passende oplossing is. Als dit niet lukt kunt u contact zoeken met de directeur van de school. Elke school heeft ook een vertrouwenspersoon. 

Als u er op school niet uitkomt kunt u uw klacht voorleggen aan de vertrouwenspersoon van SOPOW; de heer Reinout Smilde. U kunt contact met hem opnemen via de mail: reinout.smilde@sopow.nl of via telfnr. 06 46287141