Home
Menu
Zoeken Annuleer
OBS Stegeman


OBS Stegeman is een gecertificeerde Kanjerschool. Als school vinden wij het belangrijk dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De Kanjertraining helpt de kinderen hierbij. Wij geloven in de driehoek kind-ouder-school. Om die reden voeren wij met regelmaat ouder- en kindgesprekken waarin we mét kinderen praten in plaats van over het kind praten.

In alle groepen wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen. Naast het reguliere aanbod is er aanbod voor kinderen die moeite hebben met de leerstof en leerlingen die meer aankunnen krijgen uitdagend werk. Binnen ons team zijn er verschillende specialisten onder andere op het gebied van het jonge kind, dyslexie, rekenen, taal en gedrag.

Kijk voor meer informatie: www.obsstegeman.nl