Home
Menu
Zoeken Annuleer

Update Thuisonderwijs SOPOW

Thuisonderwijs

De komende week wordt het thuisonderwijs voortgezet. In ieder geval t/m de meivakantie. 

Dit betekent dat de scholen ‘fysiek gezien’ t/m 10 mei gesloten zijn. 

De SOPOW scholen zijn allen intensief bezig om op een zo goed mogelijke wijze thuisonderwijs te verzorgen. De afspraken die gemaakt zijn omtrent thuis onderwijs zijn in een kwaliteitskaart beschreven. Deze kwaliteitskaart wordt zo spoedig mogelijk op de site: Samen SOPOW gepresenteerd. 


Meivakantie

Alle veranderingen de afgelopen weken met thuisonderwijs, wellicht thuiswerken of misschien veel meer uren werk, vergt veel van een mens. Van 26 april t/m 10 mei zijn de SOPOW scholen gesloten. Er is dan ook geen (nieuw)aanbod van thuisonderwijs en de leerkrachten zullen dan ook geen contact zoeken met de leerlingen via Meet. We kiezen bewust om ons vast te houden aan de vakantie en u als ouder, maar ook de leerkrachten een time out te geven om nieuwe energie op te doen voor de periode tot aan de zomervakantie. Momenteel weten we nog niet hoe dit eruit gaat zien, fysiek onderwijs op school of een voortzetting van het thuisonderwijs. De besluitvorming hierover vindt op 21 april plaats. 


Coding Challenge

De Ideeënfabriek zou in deze periode starten met de tweede editie van de SOPOW Coding Challenger. Door de corona crisis is besloten om deze na het volgende schooljaar te verplaatsen. 

Voor sommige leerlingen een teleurstelling. Daarom voor de leerlingen die zich in de meivakantie vervelen: een “Coding thuis Challenge”  Leerlingen en leerkrachten worden zo snel mogelijk hierover geïnformeerd. 


Media
  • Nieuwsbericht Samen Sopow