Home
Menu
Zoeken Annuleer

Raad van Toezicht

 

Het college van Bestuur van SOPOW legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het benoemen van een nieuw lid gebeurt op toerbeurt door de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundige leden, die zich betrokken voelen bij het openbaar basisonderwijs. De raad houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken. De bestuurstaken zijn overgedragen aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert en denkt mee daar waar nodig.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:  

Jan-Willem Hoogland voorzitter
Maikel van der Neut - lid
Michèle Ruyten - lid
Thijs van Beem - lid

 

Reglementen

Reglement Raad van Toezicht
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Auditcommissie