Home
Menu
Zoeken Annuleer

Onze besturingsfilosofie:

Binnen onze stichting gaan we uit van een aantal basisprincipes op basis waarvan wij professioneel samenwerken. Dit vatten we samen in onze besturingsfilosofie.

 

Besturingsfilosofie:

De organisatie van SOPOW is er primair om de mensen in de scholen te ondersteunen om de collectieve ambitie (missie en visie) te realiseren. We leggen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie weg. Leiderschap is gericht op autonomie en vakmanschap. Dit vakmanschap wordt ingezet om de collectieve ambitie (op je eigen school-manier) waar te maken. De staf is dienend en adviserend. We gaan voor maatwerk tussen centraal en decentraal en tussen inzicht en overzicht.

Een SOPOW-medewerker kenmerkt zich door een leerbare houding, ontwikkelend vakmanschap en de wens te willen werken vanuit vertrouwen en verbinding.

We hebben de ambitie dat er binnen de stichting trots heerst en plezier beleefd wordt.


Document besturingsfilosofie