Home
Menu
Zoeken Annuleer

Het college van Bestuur van SOPOW legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het benoemen van een nieuw lid gebeurt op toerbeurt door de Raad van  Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  

De Raad van Toezicht bestaat uit deskundige leden, die zich betrokken voelen bij het openbaar basisonderwijs.  De raad  houdt intern toezicht op het bestuur en de gang van zaken. De bestuurstaken zijn overgedragen aan het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert en denkt mee daar waar nodig. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

Jolanda Mentink-Oonk      voorzitter 
Hendrik-Jan Mensink         lid 

Peter ten Dolle                   lid
Michelle Ruyten                 lid